Navneændringer

Ønsker du at ændre dit for-, mellem- eller efternavn sker det via www.borger.dk.

En navneændring koster i år 510,- kr.
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, såfremt der opnås navnelighed og anmodningen kommer inden 3 måneder efter vielsen. Det samme gælder for børn under 18 år, som skal have forældrenes navn.

Attestation og/eller attest med nyt navn udleveres/sendes på forlangende.
Der går automatisk besked til offentlige instanser, alle andre steder skal man selv sørge for at rette det.