Begravelse/Bisættelse

Begravelse/Bisættelse

Ved dødsfald kontaktes præst og bedemand - med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Præsten er under alle omstændigheder begravelsesmyndighed - dvs. den der godkender dødsattest og begravelsesform.

Begravelsesformer

Begravelse kaldes det, når afdøde jordfæstes - dvs. hele kisten sænkes i jorden. En bisættelse er betegnelsen for højtideligheden forud for en kremering af afdøde.

Gravsteder

På Mårum kirkegård kan man vælge mellem forskellige gravsteder.
Man kan få et egentligt gravsted i forskellige størrelser. Fredningstiden for en kistebegravelse er 30 år - dvs. at man skal "leje" gravstedet i mindst 30 år. Man kan selv vedligeholde gravstedet eller betale kirken for at gøre det.

Man kan erhverve et urnegravsted, som er et egentligt gravsted i mindre format, og som har en fredningstid på 10 år. Dette kan man ligeledes selv vedligeholde eller betale kirken for at passe.
Man kan få urnen nedsat i plænen. Her får man mulighed for at have en gravsten med navn og data på afdøde, og da stenen ligger i græsplænen i højde med græsset, kræves der ikke yderligere vedligeholdelse end græsslåning.
Denne form er blevet langt den mest almindelige gennem de sidste årtier.

Man kan også få urnen (eller kisten) nedsat i fællesgraven - det, der i gamle dage hed "de ukendtes grav".
På fællesgraven er det ikke markeret, hvor den enkelte urne/kiste er sat ned, og eventuelle blomster lægges ved den store fællessten.

Priser på de forskellige former oplyses ved henvendelse til:

Mårum kirkegårdskontor
Ny Mårumvej 177
3230 Græsted
Mail: maarumkirke@gmail.com
Graver Lene Hansen træffes bedst på 
tlf. 24 66 12 09 ml. kl. 12.00-13.00