Korskole for børn

Kirkerne i Gribskov er gået sammen i et stort projekt,der hedder Gribskov Korskole.Det er en fire trins korskole, der er bygget op på samme måde som DR´s Pigekor uddannelsesforløb.

0-2 klasse er Spirekor,3-4 5klasse Børnekor,6-7klasse Juniorkor og som kronen på værket Pigekoret.

Der vil blive øvet efter nogle pædagogiske systemer ,der er udviklet over mange år. En vigtig inspirator er Margrete Enevold,der i sit arbejde med musikkonservatoriets børnekor har uddannet en række fremragende korledere. En af disse, Ulla Abildgaard, har sagt ja til opgaven med at begynde denne

korskole.Der vil være opstart medio august,og formentlig være korsang i Helsinge kirkes sognegård. Maarum kirkes organist/pianist vil deltage med sit fremragende klaverspil, så det skal nok blive sjovt for børnene.

Der vil blive sørget for transport til øvelsesstedet fra de lokale skoler og fritidsordninger, og

der begyndes i år med de små,altså spire og evt.børnekor.

Hvis det  lykkes med i 5-6 år at fastholde børnenes interesse,vil  vi i Gribskov have  et flot kor,

der kan synge sange,så både englene og vi andre fryder os.

Der vil i senere blive informeret om alle detaljer, bl.a. om den præcise øvetid, formentligt noget i retning af 14.00-16.30,alt afhængig af alderssammensætningen.

Man kan sende en mail til: Henning Nielsen på: ok.henning@kabelmail.dk, hvis man allerede nu synes det lyder interessant. Det er for børnene ganske gratis at deltage i dette spændende undervisningstilbud