Vejledninger

Sognets kirkekontor er beliggende i Præstegården på Skovvej 13 og er den civile registreringsmyndighed for alle indbyggere i Mårum Sogn.

Udstedelse af attester

På Borger.dk kan du altid få udstedt en ny attest. Du kan få den tilsendt enten digitalt eller med posten. På Mårum kirkekontor kan du også møde op personligt, onsdag mellem kl. 9.00 og 13.00, hvis du vil have udstedt et nyt eksemplar af navne- dåb- eller vielsesattest. Udstedelse af attester kræver, at borgeren har legitimation med sig og møder personligt op.

Fødselsanmeldelse, dåb, navngivning eller konfirmation

Her på siden er samlet en række praktiske oplysninger om hvordan man forholder sig, når man skal anmelde en fødsel, have sit barn døbt, navngivet eller konfirmeret.

Bryllup

Man kan også læse om, hvad man gør, når man gerne vil giftes i Mårum Kirke.

Begravelse eller bisættelse

Når et familiemedlem dør, er der også en lang række praktiske ting, man bliver nødt til at tage stilling til. Vi har lavet en lille vejledning, der forhåbentlig kan gøre denne del lidt mere overskuelig.