Fødsel

Når I er blevet forældre, giver hospitalet eller jordmor besked herom til kirkekontoret. Hvis I er gift bliver det automatisk registreret.

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde en O&A-erklæring (omsorg og ansvars - erklæring), som giver jer fælles forældremyndighed. 
Dette gøres via www.borger.dk, hvor der også er en vejledning. 
O&A-erklæringen skal udfyldes og signeres senest 14 dage efter barnets fødsel ellers bliver sagen videresendt til Familieretshuset.