Konfirmandindskrivning

Konfirmander foråret 2024

Konfirmandindskrivning for de børn der skal konfirmeres i Mårum kirke kristihimmelfarts dag den 9. maj 2024 finder sted juni 2023.

Indskrivningen er for alle børn der bor i Mårum Sogn, uafhængig af hvilken skole man går på og så er det for de børn, der går på Gribskov Skole og ønsker at blive konfirmeret enten i Mårum eller i deres egen sognekirke.

Selve tilmeldingen foregår elektronisk hvis du følger linket her. Konfirmandtilmelding

Samtale med forældre og konfirmand

For at få et bedre kendskab til hvert enkelt barn og familie og afstemme ønsker og forventninger, er indskrivningen igen i år ligesom en skole/hjem samtale af 20 minutters varighed for hver enkelt. Samtalerne finder sted i Præstegården Skovvej 13 i Mårum den 23. juni hele dagen og den 27. juni i tidsrummet 16.20 til 18.00 og den 28. juni hvor det også er hele dagen.

Tilmeld jer en samtale tid den 23. juni her

Tilmeld jer en samtale tid den 27. juni her

Tilmeld jer en samtaletid den 28. juni her

Kontakt mig på mail: pin@km.dk eller tlf. 24211770.

Første undervisningsdag

Første undervisningsdag er en Pilgrimsvandring fra Esrum til Mårum den 26. august for hele familien.

Det bliver en vandring for både konfirmander, søskende og forældre og en god måde, at lære hinanden at kende på.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Esrum Møllegaard kl. 10.00 og går tilbage til Mårum. En tur på ca. 10 kilometer.

Vi er i Mårum ved 13-tiden, hvor vi har en lille andagt i kirken og så går vi over i præstegården, hvor der er sandwich, badning og hygge.

Der er mødepligt for konfirmanderne.