Dåb/Navngivning

Navn

Inden 6 måneder fra barnets fødsel skal det have et navn ved dåb eller navngivning.
Man kan finde en liste over godkendte navne her: Godkendte fornavne

Dåb

Ved dåb rettes henvendelse til præsten og der aftales hvornår den skal finde sted, samt et møde med præsten hvor man snakker om, hvad der skal foregå.
Ved dåben skal barnet have 3 - 5 faddere - incl. den der bærer barnet. Navn og adresse på fadderne medbringes til samtalen med præsten. En fadder behøver ikke at være medlem af folkekirken, men skal være døbt.

Sådan er der dåb i Mårum kirke

Her i Mårum kan man blive døbt alle søndage og alle helligdage - med enkelte undtagelser.
Gudstjenesten om søndagen er den klassiske Gudstjeneste, som rummer mange andre elementer end dåben, og som folk kommer til af mange forskellige grunde. Derfor foregår dåb om søndagen principielt på de øvrige kirkegængeres betingelse. Det betyder at dåbsfølget forventes at respektere og bidrage til hele Gudstjenestens højtidelighed. Der må gerne tages billeder under dåben.

Navngivning

Navngivning af et barn kan ske via www.borger.dk.
Navngivningen skal signeres af den/dem, der har forældremyndigheden.
Barnet kan altid døbes efter navngivelsen, såfremt det ønskes.