Kirkegården

Mårum kirkegårdskontor

Adressen er: Ny Mårumvej 177, 3230 Græsted

Graver Lene Hansen træffes bedst på tlf. 24 66 12 09 mellem. kl. 12.00-13.00. Eller på mail maarumkirke@gmail.com

 

 

Begravelse eller bisættelse

Ved en begravelse eller bisættelse hjælper ritualerne de efterladte gennem afskeden med den, som de har mistet. I kirken holdes en Gudstjeneste, der ser tilbage med taknemmelighed og fremad med håb. Hvis man skal sige med ét ord, hvad begravelsen går ud på, må dette ord være trøst.

 

Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen aftales enten direkte med præsten eller gennem bedemanden. Præsten har en samtale med de pårørende, hvor der aftales salmer, og hvor præsten får kendskab til afdøde

Kirkegården er for alle

Der er flere måder at bruge kirkegården på. Folkekirkemedlemmer, som bor i Mårum eller har tilknytning til sognet, kan blive begravet/bisat fra Mårum kirke. 
Der kan holdes begravelser og bisættelser fra tirsdag til lørdag. Alle kan blive jordfæstet på Mårum Kirkegård, også borgere, der ikke er medlem af Folkekirken.

Ved at kontakte kirkegårdskontoret kan man aftale besigtigelse af kirkegården med henblik på at vælge et gravsted til kiste eller urne. Her kan man også træffe aftale om eventuel pleje af gravstedet.

Ved bisættelser, der ikke finder sted i ukendt fællesgrav, kontakter kirkegården de pårørende, når urnen er ankommet til kirkegården. De pårørende bliver spurgt, om de har lyst til at være med ved urnenedsættelsen. De pårørende er velkomne til at kontakte præsten, hvis de ønsker han/hun er med ved urnenedsættelsen.
Hvor det ønskes, kan de pårørende have opfølgende sjælesorgs samtaler med præsten efter bisættelsen/begravelsen.

Information

Information

Vi håber du finder de oplysninger du har brug for ellers ring til sognepræst Pia Niebuhr på 24211770 eller send en mail på pin@km.dk

   SMS

Du kan modtage en SMS når der er Gudstjenester, koncerter eller andet spændende i Mårum kirke. Du gør sådan: Skriv en SMS til 1245 med teksten: "Mårum" efterfulgt af dit navn

Så er du tilmeldt. Det koster almindelig SMS takst.  

Facebook